TakMedia - jedną z najlepszych agencji SEO/SEM w Polsce

TakMedia - jedną z najlepszych agencji SEO/SEM w Polsce

RODO – co to jest i jakie zmiany wprowadza?

Od początku roku wiele mówi się o RODO i zmianach, jakie wprowadzi. Oznacza ono zmiany zarówno dla osób fizycznych, jak i osób prawnych, firm, instytucji, które będą musiały się do niego dostosować. Obecnie możesz dostrzec nadmiar informacji o rozporządzeniu, dlatego warto poświecić chwilę na ich uporządkowanie.

Czym jest RODO?

RODO to rozporządzenie o danych osobowych. Stanowi unijne rozporządzenie przyjęte przez Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej i zaakceptowane przez polski rząd. Oznacza to, że od dnia 25 maja 2018 roku w kwestii postępowania z danymi osobowymi zajdzie wiele zmian.
Rozporządzenie nie powstało z dnia na dzień, gdyż instytucje Unii Europejskiej przyjęły jego zapisy jeszcze w 2016 roku. W maju bieżącego roku mija po prostu dwuletni okres adaptacyjny i wdrożeniowy, który miały państwa oraz firmy na przygotowanie się do nowych przepisów.

Ochrona danych klientów zgodnie z RODO

Kogo chroni RODO?

Dane osobowe, czyli imię, nazwisko, adres, dane związane z urodzeniem, adres email, numer telefonu, wszystko to podlega i podlegało ochronie, jednak zauważono, że nie zawsze skutecznej.

Niedawny wyciek danych z Facebooka pokazał, że często ochrona danych jest jedynie umowna, nawet u firm u ogólnoświatowym zasięgu. Dodatkowo liczba niechcianych wiadomości lub telefonów z instytucji, z którymi nie miało się kontaktu pokazuje, że chronienie danych nie było mocną stroną wielu przedsiębiorstw. Dane bywały sprzedawane, nieodpowiednio chronione, wykorzystywane do nieodpowiednich celów. Wynikało to często z nieczytelnie sformułowanych zapisów przedstawianych do akceptacji właścicielowi danych. Wraz z wejściem w życie RODO ma się to zmienić.

 

RODO a firmy

Największe znaczenie, z uwagi na konieczność przystosowania się, RODO ma dla wszelkiego rodzaju firm. Dotyczy to zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw, jeżeli tylko gromadzą oraz wykorzystują dane osobowe dotyczące osób fizycznych. Rozporządzenie będzie wymagało od firm, aby w umowach wymagających podawania danych przedstawiały informacje o celach ich zbierania i wykorzystywania w bardzo czytelny sposób. Niejasne informacje, budzące wątpliwości lub w jakikolwiek sposób sugerujące, że dane mogą być wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem będą zakazane, a nawet mogą skutkować nałożeniem kary.

Kary finansowe dla firm

Do tej pory jedną z głównych wad związanych z ochroną danych osobowych był brak zapisu nakładającego na firmy kary finansowe. W razie wycieku gromadzonych danych lub ich rozpowszechnienia winowajca dostawał upomnienie, mógł spodziewać się kontroli, lecz kary finansowe albo rekompensaty w stosunku do poszkodowanych nie były nakładane.
Od maja firmy będą otrzymywały kary za zignorowanie lub niedostosowanie się do obowiązujących przepisów. Ich wysokość ma sięgać nawet do 10 mln euro, bądź do 2% rocznych obrotów firmy. Po ogłoszeniu tak rygorystycznego zapisu zagrożone poczuły się przede wszystkim małe firmy, lecz trzeba zaznaczyć, że w ich przypadku tak wysokie kwoty będą rzadkością. Za niedostosowanie się albo rażące naruszenia wysokich kar mogą spodziewać się przede wszystkim ogromne korporacje.

Inspektor Ochrony Danych

Do tej pory w przedsiębiorstwach, w których zbierano i przetwarzano dane powołani byli Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji. Obecnie ich funkcje zastąpi Inspektor Ochrony Danych, zajmujący się kontrolą nad zabezpieczeniem i wykorzystaniem danych osobowych znajdujących się w zasobach firmy.
Istnienie takich osób będzie związane z narzuconym przez rozporządzenie rejestrem czynności przetwarzania, który ma być prowadzony. Taki rejestr powinien zawierać dane na temat administratora, osób dodatkowych, które przetwarzają dane w firmie, cel w jakim są przetwarzane, sposób zabezpieczenia danych i wykaz osób, które miały do danych dostęp.

Generowanie haseł – zmiany

Liczne strony wymagające logowania i wybrania hasła zawsze określały, jakie kryteria ma to hasło spełniać. Posiadanie małych liter, wielkich liter, znaków specjalnych, liczb, zwiększające stopień skomplikowania hasła miały zapewnić lepsze bezpieczeństwo. RODO znosi istnienie wytycznych dotyczących wyglądu hasła. Pojawia się bardziej ogólny zapis mówiący, że firma świadcząca dane usługi ma gwarantować zabezpieczenie dostępu, niezależnie od wyglądu hasła.

Nowe deklaracje zgody dla klienta

Obecnie często spotyka się prośby o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w kilku punktach, ale z możliwością zaznaczenia jednego, by zgodzić się na wszystkie. RODO zmusza do zrezygnowania z tego uznając, że nie daje to klientom możliwości świadomego wyrażenia zgody na udostępnianie danych. Od końca mają umowy, w których taki punkt: jeden = wszystkie, nie będzie dopuszczalny. Klient ma mieć możliwość poznania dokładnie na co się ewentualnie zgadza. Umowa musi być napisana jasno oraz zrozumiale.

Prawo do zapomnienia

Bardzo interesujący jest zapis RODO o „prawie do bycia zapomnianym”. Jest to prawo klienta do żądania usunięcia jego danych z bazy. Musi to być usunięcie faktyczne, niepozorowane, do następnego wykorzystania.

.

Ocena: 5.0/5. 3 ocen.
Chwileczkę...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email